Hizmetlerimiz

Yeşil Mimari

BIM Nedir?

BIM (Building Information Modeling: Yapı Bilgi Modellemesi, Yapı Bilgi Sistemi) en temel tanımı ile; birbirinden farklı mimari projelerin tasarımında, inşasında ve sürdürülmesinde görev üstlenenlerin ortak olarak yararlanabileceği 3 boyutlu bir bilgi paylaşım sürecidir. ARCHICAD gibi bu sürecin yönetilmesini sağlayan yazılımlar sayesinde işverenlerden mühendislere, müteahhitlerden mimarlara projede görev yapan farklı aşama ve katmanlardaki herkes projenin süreciyle ilgili güncel bilgilere ve detaylara kolayca ulaşabilmektedir.

Yani yapı Bilgi Sistemi, bilgi alışverişi ve birlikte çalışmayı kolaylaştırmak için bina yapım sürecinin 3 boyutlu ve dijital olarak temsil edilmesidir.

BIM’e geçişinin en önemli amacı bünyesindeki farklı mühendislik dalları arasında ortak bir dil oluşturmak ve bu sayede metraj sistematiği kurup, doğru metrajlara ulaşmaktır. Genellikle sektörde kullanılan CAD sistemli programlar yerine BIM altyapılı programları kullanmak çalışanlar için zor olmaktadır.

BIM’in Avantajları Nelerdir?

 • Projenin ilerleyen dönemlerinde oluşabilecek problemleri henüz tasarım aşamasındayken oluşmadan tespit etmeyi sağlar.Projede çalışan tüm birimlerinde senkronize şekilde çalışmasına ve proje sürecinin bir bütün şeklinde ilerlemesine imkân tanır.
 • Maliyet hesaplama aşamasında hata paylarını minimuma indirir ve proje süresince kontrollü nakit akışını devam ettirir.
 • İşlerin tekrarlanmasını engelleyerek zaman kaybından ve ekstra masraftan kurtarır.
 • Projenin tüm detaylarını mimari modelleme ve mimari görselleştirme yoluyla görünür kılarak tüm birimlerin motivasyonunu, verimliliğini ve üretkenliğini arttırır.
 • Projedeki dataları, daha sonraki aşamalarda da kullanılabilmesi için saklar.
 • Projeye dair verilebilecek kararların ortaya çıkmasını ve sonuçlanmasını kolaylaştırır.
 • Belirsizlikleri ortadan kaldırarak tüm taraflar için şeffaf ve net bir iş akışına imkân tanır.
 • Oluşabilecek atıkların en aza indirilmesi konusunda destek olur ve böylece çevreye duyarlı projelerin artışını hızlandırır.
  Allpan 3D Model Uygulamaları

  Allplan programını açıklamak gerekirse temel olarak inşaat sektörüne özel çözümlere sahip modelleme programıdır. Modelleme, revizyon takipleri ve metraj konularında hızlı ve sistematik bir şekilde çözüm olanağı sağlar.
 • Allplan Avantajları

  • Paydaşlar ve şirket içerisinde ortak dilin konuşulmasına katkı sağlamak
  • Hızlı ve doğru metrajın sistematik şekilde alınması,
  • Projelendirme sırasında, farklı disiplinler arası (elektrik, mekanik, statik, mimari) hızlı ve etkili çözümlere katkı sağlamak,
  • Yapı Bilgi sisteminin temel adımlarını olan ERP, İs Programları ve Maliyet analizlerini 3D model ile senkronize kullanımı

  Allplan Kaba Metraj Örneği  Allplan Kalıp Metraj Örneği

  Allplan modelleri, yapı elemanları, metraj dosyaları kullanımında esneklik sağlamak amacıyla belirli bir algoritmik kodlama ile adlandırılır.

  Allplan Model Örneği

  Allplan Mahal Malzeme Atama ve Algoritmik Mahal Kodlamaları

  İş programı adam saatleri güncellenmiştir ve kat, dilatasyon, mahal ve aktivite kodu detayında, altyüklenici kodu ve disiplinleri ile birlikte metrajlara ulaşılmıştır. Modelleme sırasında yapılan süperpozeler ile proje revizyonları önceden tespit edilmiştir.

  Projelerde kesin hakedişlerin Allplan programı üzerinden alınarak BIM sürecinin devam etmesi planlanmıştır. Örnek Model-İş Programı-Maliyet simulasyonu yapılaktadır. Detaylandırılarak şantiyelerde depo alanları değişimi, vinçlerin zamana bağlı değişimi gibi mobilizasyon uygulamaları yapılabilir.

  Allplan programı istenilen tüm bilgisayarlara kurulabilir. Yetkilendirme sırasında belirlenen 3D dizayn ya da değişiklik yapma yetkisi belirlenen kişiler, lisans havuzundan lisans alarak programı açabilir ve değişiklik yapabilir. Aynı anda lisans sayısı kadar bilgisayar bu hakka sahip olabilir. Dizayn yetkisi olmayan bilgisayarlar ise programı sayı sınırlaması olmadan viewer olarak açar ve ilgili metraj dokümanlarına ulaşabilir. Aynı anda aynı projelerde farklı kişiler çalışabilir.

  3D Model Çalışması

  Allplan modelleri, tarafımıza ulaşan paydaşların kullandığı her türlü çizim dosyası üzerinden oluşturulabilir. ( örn. .pdf, .dwg, . rvt, .ifc, vs.). Sektörel olarak Autocad kullanımını baz alırsak 2D bir dwg dosyasını altlık alarak daha önce hazırlanmış olan 3D yapı elemanları modele işlenir.

  4D Uygulamaları ve İş Programları

  Primavera İş Programı Örneği

  3D Model – İş programı Senkronizasyonu

  Oluşturulan 3D Model önceden hazırlanmış olan katmanlar ile oluşturulur. Model .IFC formatında ve MS-Project ya da Primevera ‘da oluşturulan iş programı, yardımcı ara programlara aktarılır (Navisworks, Itwo, Synchro v.b.). Modelin istenen katmanları Aktivite ID’ler ile eşleştirilir. Bu eşleştirme sayesinde proje akışı simule edilerek, olası problemler önceden saptanmış olur.


  4D Model Uygulaması

  Bu simülasyonlar proje yönetimi isteği doğrultusunda çeşitlendirilebilir. Şantiye yollarının zamana bağlı değişimi, Vinç sayılarının ve yerleşimlerinin zamana bağlı değişimi, mobilizasyonun, depo alanlarının kapasitelerinin zamana bağlı değişimleri implantasyonun çeşitlemelerine örnektir.


  Bazı firmalar BIM’den çok önemli oranda faydalanmakta ve rakip firmalarla rekabet gücünü artırabilmektedir. Fakat BIM kullanımının Türkiye geneli itibariyle henüz tam manasıyla yaygınlaşmadığı görülmektedir.

  BIM için verilen eğitimlerin yalnız firma odaklı değil bireysel odaklı olması gerektiği düşünülmelidir. Başarı sağlanabilmesi için mühendislik dallarının beraberce çalışması gerekmektedir. BIM kullanımı İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde 2500 m² nin üstündeki yapılarda zorunlu hale getirildiği gibi ülkemizde de belirli standartlara oturtulması programın yaygınlaşması gerekmektedir.

Maviyol ile Yeni Projelere Başlamaya Hazır mısınız?