Hizmetlerimiz

Proje Yönetimi & Yönetim Danışmanlığı

PROJE YÖNETİMİ 

Proje yönetimi bir profesyonel yönetim süreci olup, ilk düşünceden işin tamamlanıp fiziksel olarak teslim edilmesine kadar geçen süreçte, istenilen kalite, hedeflenen bütçe ve öngörülen sürelerde projenin tamamlanabilmesi adına sağlanan hizmetler ve prosedürler bütünüdür. MAVİYOL İNŞAAT, proje yönetim hizmetleri,proje yönetimi hizmetlerini tasarım ve inşaat süreçlerinde sunmaktadır. 

TASARIM ORGANİZASYONU 

TASARIM GRUPLARI ORGANİZASYONU

Projede yer alacak tüm tasarım ekiplerinin (mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj, yangın vb) belirlenmesi ve sözleşmelerinin hazırlanması, bu ekiplerin tasarım kriterleri doğrultusunda uyum içinde ve koordineli olarak çalışmasının sağlanması çalışmalarıdır.

MARKA / İŞVEREN İLE TASARIM GRUPLARI ORGANİZASYONU
Tasarım grupları ile seçilen/seçilecek işletme markası ve işveren arasındaki veri akışını sağlamak, ilgili kriterleregöre projelerin uygunluğunu kontrol etme ve bu kriterler doğrultusunda bu hazırlanan projeler için işveren ve işletme markasından onay alma çalışmalarıdır.

BÜTÇE ORGANİZASYONU
Tasarım kriterleri ve iş programı doğrultusunda, proje bütçesinin oluşturulması ve veri takibinin yapılması çalışmalarıdır.

RAPORLAMA SİSTEMLERİ ORGANİZASYONU
Proje süreci boyunca, oluşturulacak raporların günlük – haftalık – aylık periyotlarda hazırlanması, tasarım ve inşaat süreçlerinde raporlama sisteminin organize edilmesi çalışmalarıdır.


İNŞAAT YÖNETİMİ

YAPIM YÖNETİMİ

Tüm inşaat sürecinde devam edecek olan, belirlenecek yapım metodu doğrultusunda, yüklenici / alt yüklenicilerin takibi, inşaat ve şantiye çalışan / çalışmalarının kontrol ve koordine edilmesi ile raporlanması çalışmalarıdır.

İHALE VE SATIN ALMA YÖNETİMİ 

Belirlenecek ihale yönetimi dahilinde, tasarım ve inşaat aşamalarında görev alacak ekiplerin ve satın alınacak malzemelerin seçiminde ihale dokümanlarının hazırlanması ve iş programına uygun olarak organize edilmesi ve yönetilmesi hizmetleridir.

BÜTÇE YÖNETİMİ 

Bütçe ve nakit akış tablolarının, maliyet izleme metotları doğrultusunda, takip edilmesi ve raporlanması çalışmalarıdır.

ZAMAN YÖNETİMİ

Projenin tüm süreçlerinin iş programı ile takip ve kontrol edilmesi, olası gecikmelerin ve aksamaların önceden belirlenerek yatırımcıya raporlanmasının sağlanması, gerekli güncellemelerin yapılarak imalatların doğru şekilde ve iş programına uygun zamanında yapılmasının takibi çalışmaları ile öngörülen bütçe ve istenilen kalitede işin tamamlanmasının çalışmalarıdır.

SÖZLEŞME UYGULAMASI YÖNTEMİ 

Projede çalışacak tüm firmalar ile İşveren arasında yapılması gereken tüm sözleşmelerin ve teknik şartnamelerinin hazırlanması, her firma ile anlaşma sağlanan özel koşullara göre sözleşmelerin düzenlenmesi ve proje süresince takip edilmesi çalışmalarıdır.

KALİTE KONTROL YÖNETİMİ 

Proje süresi boyunca yürütülen imalatların mevcut tasarım, teknik şartname, belirlenen standart ve spesifikasyonlar çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması ve bu doğrultuda, kalite kontrol sistemlerinin hazırlanması ile takip edilmesi çalışmalarıdır.

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 

İş güvenliği planlarının hazırlanması ve takibinin yapılması, tüm inşaat çalışmalarında iş güvenliği standartlarının tüm çalışanlar ve yükleniciler tarafından uygulanmasının sağlanması çalışmalarıdır.

TEST VE DEVREYE ALMA 

Projenin tamamlanma aşamasında, işletmeye/işverene tüm sistemlerin sorunsuz çalışır teslim edilebilmesi için gerekli kontrol ve koordinasyonun yapılması çalışmalarıdır.


DURUM TESPİT ÇALIŞMASI (DUE DILIGENCE)

Devam eden bir projenin ya da mevcut bir yapının dönüşüm aşamasında, müşteriyle belirlenen periyotlarda gerekli olan teknik personelle (mimar, inşaat, mekanik, elektrik mühendisi vb) ziyaret edilerek, mevcut durum tespitinin yapılması, teknik değerlendirmenin yapılması, sistemlerin faydalı ömrünün belirlenerek mevcut durum analizinin yapılması ve bunun müşteriye raporlanması çalışmalarıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJE YÖNETİMİ

Çevreye duyarlı tasarlanan projelerin hedefleri ve kriterleri standart projelerden tasarım ve inşaat aşamasında farklar içermektedir. Buna uygun proje yönetim sistemlerinin belirlenmesi ve tasarım-inşaat süreçlerinde sürdürülebilir binaların proje yönetiminin yapılması çalışmalarıdır.

Maviyol ile Yeni Projelere Başlamaya Hazır mısınız?