Hizmetlerimiz

Modern Mimari

Modern Mimarlık Nedir ?

Modern mimarlık:  19.yüzyılın Eklektisist mimarlığına karşı çıkan, özgünlüğü ön planda tutmak amacına sahip tüm mimari akımların genel adıdır, bir düşünme biçimidir. Düşünme biçimi olması nedeniyle de modern mimarlık için geçerli olabilecek tanım, “modern” kavramı tanımlarından hareketle, “yeni bir mimarlık” ya da “mimarlığa yeni bir yaklaşım” olarak yapılabilir.

Modern mimarlık, batı uygarlığının bir ürünüdür. 18.yüzyılın sonlarında endüstri devrimi ile birlikte biçimlenmeye başlamıştır. Diğer dönemlerin mimarlığında olduğu gibi modern mimarlıkta da insan yaşamı için özel bir çevre yaratmak amacıyla hareket edilmiş ve insanoğlunun düşünceleri görselleştirilmeye çalışılmıştır. Modern mimarlık, temel olarak biçimin basitleştirilip sadeleştirilmesi ve süslemenin mimariden yok edilmesini kendine ilke edinen bir ekoldür. Öncülüğünü yapan mimarların her birinin ekole yaklaşımlarında benimsediği farklılıklar daha 20.yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Bu akım, kısa zaman içinde pek çok saygın mimar tarafından benimsenerek popüler hale gelmiştir.

Modern stil, 2. Dünya savaşı sonrası dönemde gerek kurumsal gerekse ticari amaçlı yapı inşaatında dünyanın en çok tercih edilen bir mimari stili olmuştur.

Çoğu yazara göre modern mimarlık, her toplumda Aydınlanma’ya bağlı olarak oluşan sosyal bir gelişmedir. 18.yüzyılın sonlarında ortaya çıkmaya başlayan demir köprüler modern mimarinin ilk örnekleri olarak görülmektedir. Bina olarak ise (1851) Londra sergisindeki Paxton’un Crystal Palace’ı (Görsel 1) örnek olarak gösterebiliriz. Crystal Palace’ı çeşitli yönleriyle modern mimarinin başlangıcı ve de en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirebiliriz.

Yaklaşık olarak 70 bin metre karelik alanı kaplayan sergi, standart elemanlar halinde demirle camın kaynaştığı ilk önemli fabrikasyon örneğidir. Bu muhteşem bina yaklaşık olarak 16 hafta içerisinde tamamlanmıştır. O yıllar için bu sürede tamamlanması mucizevi, bügünse şaşırtıcı bir olaydır.

Erken Modernizmin önemli temsilcilerinden biri olan Auguste Perret’nin çalışmaları, Modern Mimarlığın gelişimine zemin hazırlayan önemli çalışmalardandır. Perret, Paris’te inşa ettiği Franklin Caddesi Apartmanı’nda betonarmeyi kullanmıştır ve böylece betonarmenin çağdaş kullanım olanakları mimarlık dünyasının gündemine dahil olmuştur.

Modern mimarlık uygulamaları,

endüstri öncesi dönemde sanat ve mimarlıkta hakim olan üslup egemenliğine son verme konusunda birleşen önemli tepkiler olarak değerlendirilebilir. Özellikle Erken Modernizm, 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca mimarlık dünyasını etkisi altında tutacak olan Modern Mimarlığın gelişimini hazırlayan cesur ve bir o kadar da deneysel nitelikte çalışmaları ortaya koyması bakımından önem taşır.

 

Maviyol ile Yeni Projelere Başlamaya Hazır mısınız?