Hizmetlerimiz

Anahtar Teslim Projeler

ANAHTAR TESLİM NEDİR?

Anahtar teslim inşaat mal sahibi (projenin sahibi veya malikleri) için işleri büyük oranda basitleştiren bir çözüm tekniğidir. Anahtar teslimi projelerde, yüklenici firmaya ve yapım işinin sorumluğu verilir.Mal sahibinin süreçte yalnızca yüklenicinin işi bitirmesini beklemesi gerekir.Ardından proje tamamlandığında anahtarını çevirebilir ve yeni bina veya tesisi kullanmaya başlayabilir. Anahtar teslim proje sözleşmelerinde genellikle 3 ana birleşen vardır ve bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Tasarım: Yüklenici, mal sahibinin bağımsız olarak mimar, mühendis ve usta gibi meslek mensuplarını işe alma ihtiyacını ortadan kaldıran ev veya tesis tasarımını hazırlamaktan sorumludur.

Tedarik: Proje sahibi veya işverenin inşaat malzemelerini bulması ve satın alması yerine, yüklenici bunu kendi tedarikçi ortakları veya müstakil kişiler aracılığıyla gerçekleştirir. Anahtar teslimi ev sözleşmesinin türüne bağlı olarak gelecekteki mal sahibi, tedarikçileri ve malzemeleri belirleyebilir.

İnşaat: Yüklenici işin başlangıcından bitimine kadar inşaat projesinin her yönünü ele alır. Bu şekilde mal sahibinin alt yüklenicileri aramak veya onları işe almak için zaman harcaması veya inşaatın kendisinde yer alması gerekmez. Bina tamamlandığında anahtarlar teslim edilir ve yeni sahibi binayı ya da tesisi kullanmaya başlayabilir.

Anahtar teslim inşaatın diğer sözleşme türlerine göre avantajı, zaman sıkıntısı çeken proje sahiplerinin tasarım, tedarik, satın alma ve inşaat aşamalarında aktif bir rol almak zorunda kalmamasını ifade eder. Proje sahiplerinin veya işverenlerin yalnızca lisans ve ön izinlerin almasına yardımcı olmaları, sözleşmede öngörülmüş olan proje aşamalarını onaylamaları gerekir.

Maviyol İNŞAAT, Anahtar Teslim İnşaat Projelerindeki Aktif Rolü:

Anahtar teslimi projelerde Maviyol İNŞAAT, tedarikçi veya alt yüklenici rollerini üstlenmektedir. Proje yöneticileri çeşitli nedenler Maviyol İNŞAAT ile çalışmaktan zevk alırlar. Bu nedenlerin içerisinde en önemlisi, Maviyol İNŞAAT’ın her şeyi kapsayan bir tedarikçi olmasıdır. Global anlamda her geçen gün değişen ve büyüyen inşaat sektöründe hemen her alanda faaliyet gösteriyoruz. Projenin büyüklüğüne ve küçüklüğüne nispetle arz-talep dengesini de gözeten detaylara göre ekip oluşturuluyor. Anahtar teslimi projede kullanılacak olan malzemeleri tedarik ederek süreci profesyonel ekiple koordine ederek birlikte yönetiyoruz. Anahtar teslim projelerini yürüttüğümüz konum neresi olursa olsun temel gayemiz inşaat sektöründe ön plana çıkan ve adından seneler geçtikçe de söz ettiren yapılar ortaya çıkarmak ve anahtar teslim sahiplerine üstlendiğimiz projeleri anahtar teslimiyle birlikte sorunsuz şekilde teslimatını yapabilmektir.

Genel anlamda temelinden bitimine kadar detaylı olarak projelerini üstlendiğimiz yapı türleri şu şekildedir:

 • -Üretim ve lojistik amaçlı kullanılacak tesisler
 • -Bakanlık düzeyinde tek katlı ve çok katlı tüm yapılar
 • -Apartmanlar
 • -Avm-Market
 • -Eğitim kurumları
 • -Spor salonları
 • -Sektörel yeniliklere bağlı işyerleri
 • -Villalar
 • -Global mağazalar

Bu gibi yapıların dışında kalan insan yaşamının sürdürüldüğü her türlü projede profesyonel anlamda çalışmalar ortaya çıkarabiliriz.

Anahtar Teslim İnşaat Projelerinin Avantajları

Güzel bir proje fikriniz olabilir ve uygulanması konusunda profesyonel desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Veya uzman bir ekipten fikir alabilir ve hayata geçirilmesini talep edebilirsiniz. Her ne düşünürseniz düşünün tamamen sizin gereksinimlerinize göre uyarlanmış bir anahtar teslim projesi, sizi sayısız zorluktan kurtarır ve tüm süreci deneyimli bir ekibe bırakmış olursunuz. Daha fazla detaylandıracak olursak anahtar teslim inşaat projeleri ile elde edilecek avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Tüm yönüyle ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi karşılayan bir projenin hayata geçirilmesi,
 • İnşaatta kullanılacak malzemelerin (çelik, beton, cam, vb.) seçilebilmesi,
 • Büyük veya küçük her türlü projenin hayata geçirilmesi,
 • Konut, ofis, yaşam alanı, işyeri, vb. çeşitli yapı türlerinde güvenli bir ortağa sahip olunması,
 • Bünyemizde faaliyet gösteren deneyimli projeleri mimarlar, mühendisler ve müteahhitlerle çalışma fırsatı, model tabanlı yürütme planlaması ve proje geliştirme ekibi,
 • Şeffaflık, esneklik ve sözleşmeye bağlılık ilkelerine sadık bir firmayla çalışma,
 • Tek bir kaynaktan tüm inşaat işlerinin yürütülmesi.

Anahtar Teslim İnşaat Projelerinde Yüklenici Tarafından Yapılacak İşlemler

Anahtar teslim inşaat projelerinde yüklenici tarafından yapılması gereken işlemler iki ana başlık altında ele alınabilir. Bunlar kaba inşaat ve ince inşaattır. 

Projelendirme ve Modelleme: İnşaata başlamadan önce mal sahibinin projeden beklentileri, istediği özellikler, yapının kullanım alanına uygun olarak hazırlanması için gerekli analizler, maliyet hesaplama, sözleşme detayları gibi konular bu süreçte yer alır. Modelleme teknolojileri kullanılarak yapılması düşünülen proje hakkında ön izleme gerçekleştirilir ve mal sahibinin onayı halinde kaba inşaat aşamasına geçilir. 

Kaba İnşaat: Yapının konumlandırılacağı alan üzerinde kazı yapılması ve mekanik sabitleştirilmiş temini gibi işlemlerle başlar. Grobeton serilmesi, demir veya benzeri malzemelerin döşenmesi, beton atılması, vb. temel işlemlerini kapsamaktadır. Ayrıca kalıp yapılması, asansör veya gerekliyse vinç sistemlerinin temin edilmesi, kalıp direklerinin hazırlanması ve tüm bu işlemler için şantiye şefi ve proje yöneticisinin görevlendirilmesi de kaba inşaatta önemli noktalardır. Temel içerisinde yer alan atık su çıkışı, temiz su giriş, elektrik bağlantıları girişi, boş PVC borularının yerleştirilmesi gibi tüm detaylı çalışmalar da özenle gerçekleştirilmektedir. Kaba inşaat tamamlandıktan sonra yapıdaki tüm detayların hayata geçirilmesi için ince inşaat uygulamalarına geçilir. 

İnce İnşaat: Anahtar teslim inşaat projelerinde ince inşaat ile ilgili tüm detaylar yüklenici firmaya aittir. İnşaatta elektrik prizleri, kombi çıkışı, telefon prizi, TV anteni, akılı elektrik sayacı, şap altı ısı yalıtımı, asma tavan, giriş spotu gibi ince işlerin yanı sıra tercihe bağlı olarak farklı detaylar da belirlenebilir. Tüm ince inşaat işlerinde müşterinin istek ve önerileri temel alınır. Genel hatlarıyla banyo aksesuarlarının temini, isteğe göre banyo küveti veya duşa kabin yerleştirilmesi, banyoda masif tezgâh dolabı, banyo havlu-pan radyatör yerleştirilmesi, vb. işlemler gerçekleştirilir. Diğer odalarda da müşterilerin istek ve önerileri dikkate alınır ve ince inşaat sonunda yapı kullanıma hazır hale getirilir. 

 

Maviyol ile Yeni Projelere Başlamaya Hazır mısınız?