1. Enerji
– Enerji Verimliliği
– Yenilenebilir Enerji Kullanımı
– Dış Aydınlatma
– Enerji Verimli Cihaz ve Ekipmanlar
– İzleme ve Yönetim Sistemi Kullanımı

2. Su Verimliliği
– Su Tüketiminin Azaltılması
– Atıksu kullanımı ve arıtması
– Yağmur Suyu Kullanımı
– Yeraltı Suyu Kullanımı

3. Malzeme Kullanımı
– Çevre dostu malzeme kullanımı
– Malzemenin yeniden kullanımı
– Mevcut yapı elemanlarının kullanımı
– Nakliye mesafesi az olan malzeme kullanımı
– Dayanıklı malzeme kullanımı

4. Konfor ve Sağlık
– Görsel Konfor
– Doğal aydınlatma
– Yapay aydınlatma
– İç Hava Kalitesi
– Isısal Konfor
– İşitsel Konfor

5. Arazi Kullanımı
– Arazinin Seçimi
– Arazinin Yeniden Kullanımı
– Arazinin Ekolojik Değerinin Korunması ve Zenginleştirilmesi/Geliştirilmesi
– Projenin biyolojik çeşitlilik üzerine uzun dönem etkisi
– Isı Adası Etkisi
– Arazinin kentsel peyzaj ile ilişkisi
– Ulaşım

6. Atık Yönetimi
– İnşaat Atığı Yönetimi
– Kullanım Safhasında Atık Yönetimi

7. Proje ve Yapım Yönetimi
– Bütünleşik Tasarım
– Müteahhitin Çevresel ve Sosyal Duyarlılığı
– Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi

8. İşletme ve Bakım
– İşletmeye Alma
– Bina Kullanım ve Bakım Kılavuzu

9. Kirlilik

10. Uyarlanabilirlik

11. Yangın ve Afet Güvenliği
– Genel Güvenlik ve Emniyet
– Deprem
– Yangın Güvenliği
– Su Baskını
– Rüzgar Etkisi

12. Tasarım
– Kamu yararının gözetilmesi
– Toplumsal sanat bilincini kuvvetlendirmeye yönelik mekanlar oluşturmak
– Kullanıcıların tasarım ve işletim sürecine katılımının sağlanması ve esnek tasarım
– Ekolojik bilinçlenmenin tasarım yoluyla desteklenmesi
– Çevresel bağlamın ve yerel özelliklerin pasif enerji sistemleri ile gözetilmesinin desteklenmesi

13. İnovasyon